TR  | EN  | DE
Gümüşlük Akademisi Vakfı Seminerleri III - 2018
Gümüşlük Akademisi Vakfı Seminerleri III - 2018
“Yer Değiştirme”


Program


14 Nisan Cumartesi  

15.00, 16.00 İsmail Gezgin 
“Anlamın Zamanda Yer Değiştirmesi: Arkeoloji”

16.15 – 17.15 Türker Armaner 
“Bilinçte Yer Değiştirme: Solaris”

17.30 – 18.30 Bağış Erten
"Zorunlu Deplasman": Bir Göçebelik, Göçmenlik Biçimi Olarak Futbol.

18.45 – 19.45 Tanol Türkoğlu 
"Dijital Göçmenlik : Avatarlar, Robotlar, Androidler Arasında Nefes Almak"

20.00 – 21.00 Ahmet Balad Coşkun 
“Hiyerarşi ve Mekân”

15 Nisan Pazar

15:00 - 16.00 Melek Göregenli 
“Yer, Yerlilik, Yersizlik Üzerine: Gündelikten Kavramsala Mekan”

16:15 – 18.30 Panel: “Yer Değiştirme: Beden, Bellek, Söz ve Yazı Üzerine”
Konuşmacılar:
Asuman Susam
Çimen Günay-Erkol
Senem Timuroğlu
Emine Ayhan

Ara (15dk. ) 

18.45 Dinleti (İklim Tamkan, Senem Demircioğlu)

19.00 – 20.00 Gediz Akdeniz
Düzensiz Duyarlı Yer Değiştirme (Karmaşıklık ve Toplumsal Evrim)

20:00 Latife Tekin – Kapanış Konuşması


Gümüşlük Akademisi Vakfı Seminer Dizisi – III
2018

 “Yer Değiştirme” 


İstanbul’da Arnavutköy’de 2013 yılında açtığı şubesiyle Gümüşlük Akademisi, başta Edebiyat ve Sanat olmak üzere, Arkeoloji, Felsefe, Antropoloji, Fizik gibi farklı disiplinlerde atölyeler düzenlemiş, katılımcıları farklı ve özgür olanla buluşturan çalışmalara imza atmıştır. Gördüğü büyük ilgiyle bilgiyi daha geniş kitlelere taşımayı hedefleyen Gümüşlük Akademisi Vakfı, kış aylarında bir Seminer Dizisi düzenlemeye karar vermiştir. İlki 2016 yılında yapılan bu seminerin başlığı DİL idi. “Hiçbir metin bağımsız değildir” sloganıyla disiplinler arasılığa dikkat çeken bu seminer dizisinde farklı disiplinlerden pek çok bilim ve sanat insanını bir araya getiren Akademi, dilin farklı disiplinlerdeki farklı yansımalarını gözler önüne sermiştir. 2017 yılında yapılan II. Seminerler Dizisinin teması  YAKIN, sloganı ise “mesafe tanımlanamazsa, geliştirilemez, tamamlanamaz da”idi. Yine farkı disiplinlerden pek çok bilim, sanat ve kültür insanını bir araya getiren bu seminer dizisi de büyük ilgiyle karşılanmış ve özgürce bilgi üretiminin ve paylaşımının mümkünlüğünü ortaya sermiştir. Ücretsiz ve geniş katılımlarla yapılan bu seminer dizisi bir mesafe algısı olan “yakın” kavramı”nın farklı açılımlarını, zihinsel ve felsefi yansımalarını izleyenlerle paylaşmıştır. 

Gümüşlük Akademisi Vakfı gördüğü büyük ilgi nedeniyle ve misyonu gereği, seminer dizisine 2018 yılında da devam etme kararı aldı ve konusunu da YER DEĞİŞTİRME olarak belirledi. 

Yaklaşık dört milyar yıllık tarihiyle yer, yer olageldiğinden bu yana üzerindeki canlı cansız her şeyle birlikte durmaksızın değişip dönüşüyor. O değişirken yer içinden sayısız yer türeten, nerede olduğunu üzerine bastığı yerden mi bilecek? Yer kendi kendine biçim değiştirirken coğrafi ve siyasi sınırlar yerli ve yeri olanı belirler mi? Öyleyse yerin anlamı başlı başına bir yer değiştiren. Yer değiştirme bir sınır atlama, bedensel ve/veya zihinsel yeniden bir varoluş, belki yerinden edilerek belki de yerini terk ederek, zorla ya da istekle sonsuz uca açılan bir neredelik.  Gümüşlük Akademisi Vakfı’nın III. Seminer Dizisi

YER DEĞİŞTİRME

"Topolojik değişiklik kişinin kendisiyle özdeşliğinde bir kırılmaya yol açar mı?"

Yer değiştirmenin, kişinin mekanını olduğu kadar zamanını da dönüştürdüğü varsayılabilir. Bu varsayım, herkesin belirli bir mekanda, mekânsal koşulların dayattığı bir "ritm" içinde yaşadığı ön kabulüne dayanıyor. Dolayısıyla, her "yer değiştiren", yeni bir ritm edinmek, devinimlerini bu yerde yeniden tanımlamak durumundadır.

Bir önceki yerin, yerlerin geometrisinden yola çıkan belleğin, kişiyi yeni bir uzay-zaman koordinatı içine yerleştirmek yoluyla, her yeni yerde "başka" bir özdeşlik kurguladığını düşünebiliriz.

Su ve besin kaynakları arayışı ile savaşlar ilk günlerden beri yer değiştirmenin en temel nedenlerinden biri oldu. Hayatta kalma dürtüsü, insanlara dair, siyasi birliğin çok öncesinde ortaya çıkan bir özellik: Varlığını sürdürmek; açlık, susuzluk, öldürülme korkusuyla yapılan zorunlu yer değiştirme.

Öte yandan gönüllü, bile isteye yapılan yer değiştirme kişinin kendisini yeni bir biçimde temsil etme amacını taşıyor. Tebdil-i mekânda ferahlık arayanların, içinde bulundukları mekanın özdeşliğinde sorun yaşayanların, yerin kendilerine dayattığı kimliği, mekânı, kenti, ülkeyi, “ritmi” geride bırakmanın hayalini içinde taşıyanların motivasyonu yer değiştirme. 

Gümüşlük Akademisi’nin III. Seminer dizisi olan "Yer değiştirme", antik çağlardan beri sorgulanan, "yer değiştirenler" ile birlikte yer’in de başkalaşmasını ele alıyor.