İçeriğe Atla Menüye Atla

Seminer/Atölye Programı

Haber resmi
Tuğçe Isıyel'le İçimizdeki Dünya
09 Eylül 2021
9 Eylül 2021 21:00 - 23:00 Gümüşlük Akademisi Açıkhava Sahnesi'nde! *** İnsan Ruhsallığına Ekopsikolojik Bir Bakış - İnsan ve doğa ilişkisini karşılıklı etkileşim içinde ele alan ve yapıcı yaklaşımlar üreten ekopsikolojide, insanın doğadan kopmasının bedelinin mutsuzluk ve psikolojik hastalıklar olduğu, dengesi bozulan insanın içinde yaşadığı dünyaya yabancılaşarak kendine bile sorumsuzca zarar verdiği belirtiliyor. Ekopsikolojinin amaçlarından biri, ekolojik bilindışımızda potansiyel olarak var olan, çevreye duyarlılık, sadelik ve basitlik hissini yeniden zihinlerde uyandırmaktır.
Söyleşi / Podcast
Haber resmi
İlknur Tekin'le Portreler
11 Ocak 2021
YouTube Kanalımızda Yayında! *** Üreten, yaratan, dönüştüren insanların hikayelerinin anlatıldığı mini belgesel serisi - - - - - - -
Haber resmi
Pelin Buzluk'la Paydos Vakti
15 Kasım 2020
YouTube ve Spotify'da Yayında! *** 1. Bölüm : Bu yayında Jansen Ankara şehir planından, Konur ve Karanfil sokaklarından, Yüksel Caddesi'nden, heykeltıraş Kuzgun Acar’dan bahsedeceğim. Sonrasında ise bir akşam Konur’da kitap tezgahının başında tanıştığım, sonradan aynı zamanda şair ve yazar olduğunu öğrendiğim Oya Özgün Özder’le söyleşeceğiz.
Haber resmi
Ayşegül Tözeren'le Sağlık Olsun
29 Ekim 2020
YouTube Kanalımızda Yayında! *** Yaşamın odağına yerleşen sağlık konularının sosyal bileşenleriyle birlikte tartışıldığı sohbet programları “Bütün büyük olayların, büyük düşüncelerin önemsiz bir başlangıcı vardır.”
Haber resmi
Neşe Yaşın'la Aynı Denizin Kıyısında
29 Ekim 2020
YouTube ve Spotify'da Yayında! *** Akdeniz Şairleri üzerine bir podcast dizisi Braudel, geniş bir coğrafik kapsam içinde görür Akdeniz'i... Irak ve Mısır'ın büyük uygarlıklarını, Rus steplerini, Alman ormanlarını, Sahra çöllerini de Akdeniz'e katar. Onun için, Akdeniz, dünya tarihinin önemli bir unsurudur. İnsanlık tarihi açısından iki temayı vurgular: Teknoloji ve Değişim. Benzerlikler ve farklılıklar bir denizde kesişir. Deniz, ayrıştıran değil buluşturandır ve bizi yerelliklerin kafesinden kurtarıp doğru perspektifi gösterir. Bir sentez ve sinkretizm (değişik fikirleri barışıp buluşturmak) mekanıdır. Şair Lorca'nın dediği gibi "bir ve bölünmezdir".
Haber resmi
Serkan Türk'le Hikâyenin Kapısı
29 Ekim 2020
YouTube ve Spotify'da Yayında! *** Trabzon’dan yükselen bir ses: Hikâyenin Kapısı Bu podcast dizisi Karadeniz bölgesinde yaşamını sürdüren sanat insanlarının anılarına, bellek mekânlarına konuk olma fırsatı veriyor. Duran zamanın sözlü fotoğrafı. Gurbete kaçan, bir bavula yaşamını sığdıran, küçük bir odada kendine yeni dünyalar kuran, bakışı ve sesiyle vücudundan hayat fışkıran insanların kapısından türlü hikâyelere uzanıyoruz.

Gümüşlük Akademisi Vakfı, Gümüşlük’te bir akademi gibi evrensel düşünceyle, vakıf gibi toplumsal sorumlulukla çalışan bağımsız bir bahçedir.

Her şeyi bağışlardan oluşmuş bu bahçenin etkinlikleri, kurulduğu 1995 yılından bu yana (Yasal kuruluş: 7 Temmuz 1996. Resmi adı: Gümüşlük Akademisi Sanat, Kültür, Ekoloji ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi Vakfı) şu tek amaç üzerinden süregelmiştir. Bahçenin varlığı, anlamı ve işlevi, meşe ağaçlarının gölgesinde buluşmuş ve karşılaşmış olan insanların ortak üretimlerinde saklıdır.