İçeriğe Atla Menüye Atla

Neşe Yaşın'la Aynı Denizin Kıyısında 29 Ekim 2020

YouTube ve Spotify'da Yayında!

***

Akdeniz Şairleri üzerine bir podcast dizisi

Braudel, geniş bir coğrafik kapsam içinde görür Akdeniz'i... Irak ve Mısır'ın büyük uygarlıklarını, Rus steplerini, Alman ormanlarını, Sahra çöllerini de Akdeniz'e katar. Onun için, Akdeniz, dünya tarihinin önemli bir unsurudur. İnsanlık tarihi açısından iki temayı vurgular: Teknoloji ve Değişim. Benzerlikler ve farklılıklar bir denizde kesişir. Deniz, ayrıştıran değil buluşturandır ve bizi yerelliklerin kafesinden kurtarıp doğru perspektifi gösterir. Bir sentez ve sinkretizm (değişik fikirleri barışıp buluşturmak) mekanıdır. Şair Lorca'nın dediği gibi "bir ve bölünmezdir".

Bu podcast dizisi Akdeniz ülkelerinin şairlerinin izinden bu buluşmayı hedeflemektedir.