TR  | EN  | DE
ETKİNLİKLER/DUYRULAR

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Deniz Yonucu’yla Sosyal Antropoloji Seminerleri
13 - 20 Mayıs, 19.30 / 22.30

İnsana dair her şeyi sorunsallaştıran antropoloji disiplini aşktan kapitalizme, büyücülükten devlete, cinsiyetten aileye kadar insanları ilgilendiren tüm konuları derinlemesine analiz ederek, görünenin ardındaki anlamları arar. Bu seminerler dizisinde, hem bize hiç benzemeyen farklı kültürlere ve inançlara, hem de bize çok tanıdık gelen, gündelik hayatımızda doğalmış gibi kabul ettiğimiz kavramlara ve ilişkilere bakarak, antropolojik bir bakış açısı geliştirmeye çalışacağız. 


 Seminer Başlıkları:


1) Erkeklik, kadınlık ve bir idare biçimi olarak aşk evliliği 

Bu seminerde, kadın ve erkek olmayı öğrenme, kabullenme veya reddetme süreçleri üzerinde durup, farklı toplumlardaki cinsiyetlenme biçimlerini tartışacağız. Cinsiyete dair normların tarihsel ve kültürel olarak farklı tanımlanma biçimlerini inceleyerek ve farklı tarz normallik anlayışlarının üzerinde durarak, modern cinsiyet algısının eleştirel bir analizini yapacağız. Son olarak,  aşk ve evlilik kavramları üzerinden duygularımızın toplumsal ve tarihsel  dönüşümler ile olan ilişkisini tartışıp, bireysel bir şekilde deneyimlediğimiz duygularımızın toplumsal boyutlarını analiz edeceğiz.

2) Terör, Egemenlik ve Devlet Aklı

11 Eylül 2001’de Amerika’da gerçekleşen saldırıların ardından, terör kavramı uluslararası siyaset alanında en çok kullanılan kavramlardan biri haline geldi. Bu seminerde, terör kavramına antropolojik olarak yaklaşarak bu kavramın sadece ne anlama geldiğini değil, aynı zamanda ne yaptığını da sorgulayacağız. Diğer bir ifadeyle, terör kavramını tarihselleştirerek, bu kavramın gücünü, siyasi etkisini ve etki alanlarını tartışacağız. Günümüzde, uluslararası siyaset alanında yaygın bir biçimde kullanılan “teröre karşı savaş” söyleminin ve pratiklerinin devlet yönetimi, devlet aklı ve egemenlik alanlarının yaygınlaştırılması ile olan ilişkisini analiz edeceğiz.

-----

(2 hafta, haftada 3 saat)
*13 - 20 Mayıs Salı, 19.30 / 22.30

*Katılım 10 kişiyle sınırlıdır.

*Adres: Beyazgül Cad. Kireçhane gediği sok. 
Numara: 6 / Beşiktaş-Arnavutköy

*Önceden kayıt yaptırınız.

Kayıt ve iletişim için:
info@gumuslukakademisi.org
www.gumuslukakademisi.org
0554 345 2991

---------

Deniz Yonucu, 1979 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi sosyoloji bölümünde başladığı sosyoloji eğitimini, Boğaziçi Üniversitesi’nden sosyoloji yüksek lisans derecesi alarak tamamladı. 2005 yılında, sosyal antropoloji eğitimi almak için Amerika Birleşik Devletlerine gitti. Chicago Üniversitesi’nde  antropoloji alanında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2014 yılında Cornell Üniversitesi’nden doktora derecesi aldı. Doktora eğitiminin bir yılını New York’ta bulunan Columbia Üniversitesi’nde misafir öğrenci olarak geçirdi ve bu süre içinde Harlem’de yaşayıp, Amerikan siyah kültürünü yakından inceleme fırsatı buldu. Çeşitli üniversitelerde sosyoloji, antropoloji ve  toplumsal tarih dersleri vermiş olan Deniz Yonucu, 2003 yılından beri gençlik, şiddet, devlet, terör, gecekondu, kent ve yoksulluk konuları üzerine derinlemesine alan araştırmasına dayanan çalışmalar yürütüyor. Bu araştırmalara dayalı makalelerine https://cornell.academia.edu/DenizYonucu adresinden ulaşabilirsiniz.
YORUMLAR
Kullanıcı Adı:
Yorum: