TR  | EN  | DE
ETKİNLİKLER/DUYRULAR

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Zeynep Baransel'le Batı Sanatının Mihenk Taşları
12 Nisan Cumartesi (4 Hafta)

Bir sanat eseri, sanat tarihinin akışına nasıl yön verebilir? Sanatçıyı o eseri yapmaya yönelten etmenler nelerdir? Modern sanat dendiğinde ne anlıyoruz? Modern Batı sanatının kurucuları kimlerdir? Bu seminerler dizisinde, her ders sanat tarihine yön veren bir sanat eserinden yola çıkarak kendi dönemi içinde bu soruların yanıtlarını arayacağız. Eserin yaratıcısının buluşunu önemli kılan unsurlar üzerine konuşacağız; onu yaratıldığı dönemin politik ve kültürel çerçevesi içinde değerlendireceğiz. Sanat eserlerinin semboller ve göndermelerle dolu büyülü dünyasına girerek bize anlatmak istediklerini öğreneceğiz.

Program:

İlk ders: Modern sanat ve Manet

Olympia, 1865
Modern sanat dendiğinde ne anlıyoruz? Modern hayatın kahramanları kimlerdir? Manet’nin döneminin sanatçılarından farkı nedir? Olympia neden modern sanatın başlangıcı kabul edilir? 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da ne gibi politik ve kültürel değişiklikler olmuştur? Akademik estetik, üslup nedir? Salon sergileri ve Evrensel Sergiler’in yapıldığı Paris’te, ilk ve son kez düzenlenen Reddedilenler Sergisi’nin sanatçılar ve sanat ortamı üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur? “Eskiz estetiği” nedir? Manet’nin Olympia resminden yola çıkarak modern sanatın kuruluşunu inceleyeceğiz.

İkinci ders: Empresyonizm ve Monet


  İzlenim: Güneş Doğarken, 1872

Empresyonistler kimlerdir? Empresyonizm ismi nereden gelir? Empresyonistleri cezbeden neydi? Empresyonist resimlerin başlıca konuları nelerdi? Resimde konu, kompozisyon, form, ışık, desen, perspektif vs. empresyonizmle beraber ne gibi değişikliklere uğramıştır? Modern sanatta “geçici, kaçak, rastlantısal” olanın önemi nedir? “Fragman Estetiği” nedir? Monet’nin resimlerinden yola çıkarak empresyonizmi inceleyeceğiz.

Üçüncü ders: Post-Empresyonizm ve Seurat
 

A Sunday on La Grande Jatte, 1886

Empresyonizm neden yeterli gelmemeye başlamıştı? Sanatçılar ne tür arayışlara girdiler? Post-empresyonizm nedir? Sanatta renge bilimsel yaklaşmak nasıl sonuçlar doğurur? Japonizm nedir, Post-empresyonist sanatçıların eserlerinde nasıl bir etkisi olmuştur? Seurat’nın La Grande Jatte resminden yola çıkarak post-empresyonizmi inceleyeceğiz. Degas, Toulouse-Lautrec ve daha birçok sanatçı üzerinde duracağız.


Dördüncü ders: Sembolizm, Gauguin ve van Gogh

 
Gauguin, Otoportre, 1888
  
van Gogh, Kulağı Bandajlı Otoportre, 1889

Sembolizm nedir, natüralizmle arasında nasıl bir ilişki vardır? Gauguin ve van Gogh’un modern sanata getirdiği yenilikler nelerdir? Temsil sanatı dendiğinde ne anlıyoruz? 20 yüzyıl sanatına yön veren birbirinden son derece farklı bu iki sanatçının resimleri üzerinde durarak, yeni sanatın dilini, sembollerini tanıyacağız.——

(4 hafta, haftada 3 saat)
Başlama tarihi: 12 Nisan Cumartesi
Cumartesi günleri, 11.00 / 13.00

*Katılım 10 kişiyle sınırlıdır.

*Adres:
Gümüşlük Akademisi Vakfı İstanbul Şubesi
 Beyazgül Cad. Kireçhane gediği sok. 
Numara: 6 / Beşiktaş-Arnavutköy

*Önceden kayıt yaptırınız.

Kayıt ve iletişim için:
info@gumuslukakademisi.org
www.gumuslukakademisi.org
0554 345 2991

----

Zeynep Baransel 1979 senesinde İstanbul’da doğdu. 1998’de Floransa’ya gitti, önce grafik ve illüstrasyon okudu, ardından birincilikle girdiği Floransa Güzel Sanatlar Akademisi’nin resim bölümünden 2006 senesinde en yüksek dereceyle mezun oldu. Devlet bursu kazanarak Floransa’da baskı resim üzerine yüksek lisans yaptı. Yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli sergilere katıldı. Eserleri birçok özel koleksiyona dahil edildi. İstanbul’a döndükten sonra İTÜ’de sanat tarihi doktorasına başladı, birkaç üniversitede çalıştı; desen, baskı resim, sanat tarihi dersleri verdi. 2011 senesinden beri kendi atölyesinde resim çalışmalarına devam etmekte, çevrimiçi sanat tarihi dergisi e-skop için yazılar hazırlamakta ve çeviri yapmaktadır. 

YORUMLAR
Kullanıcı Adı:
Yorum: