TR  | EN  | DE
ETKİNLİKLER/DUYRULAR

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

İktidar, Teknoloji, Entelektüel
Fırat Akova
20 Şubat-13 Mart 2015, 4 hafta
18.00-21.00
 
İktidar; güçlerin, düzeneklerin, enerjilerin, çelişkilerin kılcallaştığı bir ağ... Gitgide can alıcı bir konum kazanan teknoloji, Martin Heidegger’in bakış açısından iktidarla arasındaki bağı ne ölçüde derinleştiriyor? Walter Benjamin’e göre direnişin öncelikli öznesi sayılan entelektüel, iktidara karşı kimliğini ve ürünlerini nasıl devrimcileştirmeli?

Heidegger’i ve Benjamin’i konu edinen seminer, Antik Yunan felsefesi, Frankfurt Okulu ve postmodern düşünürler bağlamında yürüyecek.

1.-2. Hafta (20 Şubat, 27 Şubat)
Tekniğe İlişkin Soruşturma, Martin Heidegger

İktidarın teknolojikleşmesiyle beraber teknolojinin iktidarlaşması, sayısallaştırılan, verimliliğe bağlı kılınan, kârdan soyutlanamaz bir toplum yapısına işaret ediyor. Doğa bilimlerinin ve insan aklının iktidarın eleğiyle araçsallaşmasına tanık oluyoruz, yaşam alanlarımızı teknoloji olmadan tanımlayamıyor duruma düşüyoruz.

Tekniğe İlişkin Soruşturma’da Heidegger, sadece teknolojinin geleceğini yergilemez, aynı zamanda pek çok konuyu soruşturur:

“Açığa çıkarış” olarak teknoloji, antikite zanaatçılarının tekhne’sinden ne ölçüde farklıdır?
Düzenleme, işletme, dönüştürme, depolama, dağıtım eylemlerinin birer anlam, değer ve ahlaki yükü söz konusu olabilir mi?
Doğaya meydan okuyan teknoloji nasıl olur da “gerçekliği örterek” insana meydan okumaya evrilir?
Teknolojinin “çerçeveleme”si, eş zamanlı olarak iktidarın “çerçeveleme”si sayılabilir mi?

3.-4. Hafta (6 Mart, 13 Mart)
Üretici Olarak Yazar, Walter Benjamin

Direnişi yazıdan yazı dışına genişletmek, Benjamin’in “üretici olarak yazar” olarak adlandırdığı atılgan ve dönüştürücü entelektüelin amaçlarından biri. Benjamin, bir taraftan iktidarı içten yıkmanın yollarını ararken bir yandan da “eski entelektüel”i reddederek “yeni entelektüel”i kuruyor.

Üretici olarak Yazar’da Benjamin, yazarı fil dişi kulesinden çıkarıp yeniden kavramsallaştırırken birçok soruya eğiliyor:

Entelektüelin iktidarla ilişkisinde kırılma noktası olan “doğru teknik”, ideolojik bir konu olan “doğru eğilim” sorununa çözüm olabilir mi?
Rus Devrimi’nde duvar gazetelerinin oluşturulması, Brecht tiyatrosunda yabancılaştırma etkisi ve kamusal sanatta edilgenliğin yok edilmesi entelektüelin işlevini hangi yeniliklerle dönüştürür?
Sanatı “olanı olduğu gibi sunarak” icra etmek ya da sanatın odağındaki özneleri-nesneleri birer haz ve eğlence uyarıcıları olarak kullanmak entelektüelin konumu ve iktidarın statükosu açılarından neyi ifade eder?
Burjuva eğitiminden geçmiş yazarın iktidara direnmek adına “sınıfına ihaneti” nasıl bir sonuç doğurur?

Okumalar

Heidegger, Martin. Tekniğe İlişkin Soruşturma. Çev. Doğan Özlem. İstanbul: Paradigma, 1998. 43-82.

Benjamin, Walter. “Üretici Olarak Yazar.” Brecht’i Anlamak. Çev. Haluk Barışcan ve Güven Işısağ. İstanbul: Metis, 2014. 98-116.

——-

*4 hafta, 12 saat, 200 TL
Kayıt için tıklayın.

Hedef kitle: Herkese açık olmakla beraber lisans ve yüksek lisans öğrencilerine öncelik tanınacaktır.
Kontenjan: 10 kişi (Kontenjan tarih sırasına göre dolacağından erken kayıt önerilir.)
——

Fırat Akova

1993'te İstanbul'da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi felsefe ve toplumsal düşünce bölümünde yüksek lisans yapıyor. Lisans derecesini tam burs alarak gittiği McGill Üniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji çift ana dalı ve dünya dinleri yan dalı ile tamamladı. Montreal'in dört üniversitesinin oluşturduğu bir felsefe kuruluşu olan Philopolis Montreal'de yöneticilik ve üniversite temsilciliği görevlerinde bulundu. 14. Türkiye Felsefe Olimpiyatı'nda "Özerk Benliğin Düşüşü ve Maskeli Balo" başlıklı yazısıyla altın madalya kazandıktan sonra 18. Uluslararası Felsefe Olimpiyatı'nda "'Law and Justice': A Philosophical Discussion on Modern Entities" ile Harvard Üniversitesi'nin başkanlığını yaptığı uluslararası bir kurul tarafından onur ödülüne layık görüldü. Uluslararası Bakalorya Diploma Programı'yla mezun olduğu Eyüboğlu Koleji'nde Avrupa Gençlik Parlamentosu model alınarak oluşturulmuş ulusal bir konferansın genel başkanlığını yürüttü ve Model Birleşmiş Milletler kapsamında çalıştı. Suna Kıraç Liseler Arası 4. Öykü Yarışması'nın seçici kurulu (Müge İplikçi, Adnan Binyazar, Semih Gümüş) tarafından birincilikle ödüllendirildi. Sözcükler, Sıfır, Alfabe, Poedat gibi yayınlarda yazdı. Poedat Kolektifi'nin kurucusu olup 2012'den beri çeşitli kentlerde etkinlikler düzenliyor.

YORUMLAR
Kullanıcı Adı:
Yorum: