TR  | EN  | DE
ETKİNLİKLER/DUYRULAR

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Edebiyatta Kadınlık ve Erkeklik Halleri
Senem Timuroğlu, Çimen Günay-Erkol
25 - 26 - 27 Ağustos


Toplumsal cinsiyet araştırmaları, feminizm ve erkeklik çalışmaları pek çok alanda önemli soruları gündeme getirmektedir. Toplumsal cinsiyet hayatımızın önemli bir parçası; aslında her gün farkında olmadan kadınlıklar/erkeklikler üzerine düşünüyoruz. Bu atölyede edebiyatın toplumsal cinsiyet odaklı bir incelemesini yürüteceğiz. Edebiyatın tarih boyunca nasıl şekillendiği ve eril bir yapı olarak nasıl kurumsallaştığı, kadın yazarların bu sistemde var olmak için nasıl mücadele verdikleri gibi konular üzerinde durarak, erkeklik ve kadınlık olgularını iktidar meselesinin etrafına yerleştireceğiz.


1.gün / Sabah
Feminist Aktivizm ve Edebiyat: Dünyada ve Türkiye’de Feminizmin Kısa Tarihi

Bir Politik Eylem Olarak Edebiyata Feminist Bakış: Edebiyatın cinsiyeti olur mu?
Edebiyat tarihini kimler yazar? Felsefe, Tek Tanrılı Dinler ve Edebiyatta Kadın İmgeleri: Medusa, Cadı, Lilith, Fitne Yaratan, Azize, Melek, Deli…
Kadın Feminist Bilinçle Okumaya Başlarsa: Simone de Beauvoir (İkinci Cins), Kate Millett (Cinsel Politika)
Kadın Yazar: “İmge”den “İmleyen”e Dönüşüm; ‘Evdeki Melek’i Öldürmek: Virginia Woolf (“Kadınlar İçin Meslekler”; Kendine Ait Bir Oda)
Yeni Bir Dil Arayışı: Dişil Dil “Écriture Féminine”: Hélène Cixous (“Medusa’nın Kahkahası”)

Akşam
Yeni Bir Feminizm: Erkeklik Çalışmaları


Erkeklik çalışmaları yeni bir alan. İlk gün bu alanın ortaya çıkışını hazırlayan koşulları ele alacağız. Erkek nasıl tanımlanır? Toplumsal cinsiyetin “erkek” ön kabulleri nelerdir? Erkekliğin dönüşümü hakkında neler söyleyebiliriz? gibi sorulara cevap arayacağız. Erkeklerin babalık, abilik gibi toplumsal roller, askerlik gibi korumacı kimlikler veya liderlik pozisyonları içerisinde yaşadıkları çelişkileri erkeklik çalışmalarının öncü kuramcılarına referanslarla  ele alacak ve belirginleştirmeye çalışacağız. (Michael Kimmel, R.W. Connell ve “hegemonik erkeklik” kavramı, Jeff Hearn, Eve Sedgwick)

2. Gün / Sabah
Erkeklerin Anlatılarına Kadınların Bakışı 19. Yüzyıl: Erkek Aşk’a Direniş: Emma Bovary ve  Anna Karenina’ya bir Yanıt: “Aşkımdan Ölmüyorum!”, Fatma Aliye. (Muhadarat, Refet)
20. Yüzyıl: İktidar’a Direniş Halleri: Halide Edip-  (Mor Salkımlı Ev; Türkün Ateşle İmtihanı)

Akşam
Erkeklik ve Osmanlı-Türk Edebiyatı

Erkeklik kavramının çelişkilerine değinen ilk dersi takiben erkeklik rollerindeki değişim ve dönüşümü Osmanlı-Türk edebiyat tarihi ile yan yana getirmeye çalışacağız. İmparatorluğun dağılmasını erkekliğe ilişkin korkuları besleyen bir süreç olarak değerlendirebilir miyiz? Tanzimat, Meşrutiyet ve erken Cumhuriyet dönemi edebiyatı bize nasıl erkeklik anlatıları sunuyor? gibi sorulara cevap arayacağız. Bu sorulara cevap ararken hem kadın hem de erkek yazarlar tarafından yazılmış yapıtlara değineceğiz; ancak, odak noktamız erkekliğin eleştirel bir şekilde ele alınması olacak. (Ahmet Midhat, Mehmed Rauf, Halit Ziya, Yakup Kadri, Halide Edip)

3.Gün / Sabah
Leyla Erbil- Öfkenin İyileştirici Gücü. (Hallaç, Tuhaf Bir Kadın, Kalan) 
Sevgi Soysal- Kahkahanın Zaferi. (Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu)

Akşam
Modern Edebiyat ve Modern Erkeklik

Erkekliği edebiyat tarihi içine bir problem olarak yerleştirdiğimiz ikinci dersin ardından yakın dönemi mercek altına alıp Türkiye’de üretilen modern edebiyatın nasıl bir erkeklik inşa ettiğini sorgulayacağız. Modern erkekliğin edebiyatta geleneksel kavramlardan ne ölçüde bağımsızlaştığı sorusuna cevap arayacağız. Erkekliği bir sorunsal olarak değerlendiren romanların yakın tarihteki örneklerini tespit ederek bu güncel örneklerin kurucu edebiyatın örnekleri ile karşı karşıya getireceğiz. (Ahmet Hamdi Tanpınar, Yusuf Atılgan, Oğuz Atay --ve güncel romanların kırılgan erkek tiplemeleri-İslami romanlar, Behzat Ç. vb.)
-----
Atölye saatleri: 10.30 - 12.30 / 18:30 - 20:30
Gümüşlük Akademisi Vakfı yararına yapılacak atölye çalışmasının günlük katılım ücreti: 50 TL 

*Kayıt ve iletişim için:
info@gumuslukakademisi.org
www.gumuslukakademisi.org
0554 345 2991


——
Senem Timuroğlu, 7 Haziran 1976’da Ankara’da doğdu.
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Mimar Sinan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Paris’te Doğu Dilleri ve Kültürleri Enstitüsü’nde “Şahsi Mitini Arayan Adam: Ahmet Hamdi Tanpınar”;  Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı bölümünde “Esat Karakurt’un Romanlarında Erkek Kahramanlar” başlıklı teziyle iki yüksek lisans derecesi aldı. 

Paris Sorbonne IV’te “19. yüzyıl Osmanlı ve Fransız Kadın Edebiyatına Transnasyonal Bakışlar” adlı tezini yazmaktadır.
 
“Tarihte Kadın Yazarlar: Avrupa Edebiyat Kültürünün Yeni Yorumlarına Doğru” başlıklı COST Projesi’nde danışman olarak görev aldı. 

“19. ve 20.yüzyıl Kadın Edebiyatına Transnasyonal Bakışlar Çalıştayı”nı, “Osmanlı’dan Günümüze Kadınların Edebiyatı Sempozyumu”nu düzenledi.

Birçok ülkeden yazarın katılımıyla farklı üniversitelerden üç editörün hazırladığı Women Telling Nations adlı kitaba "Women's Nations from Ottoman to the New Republic in Fatma Aliye and Halide Edip Adıvar's Writing" başlıklı bir bölüm ile katkıda bulunmuştur. 

2009 yılından beri Özyeğin Üniversitesi’nde Türk Edebiyatı derslerinin yanı sıra toplumsal cinsiyet ve edebiyat üzerine seçmeli dersler vermektedir. Kitaplık, Varlık, Lacivert Öykü ve Şiir Dergisi, Roman Kahramanları dergilerinde yazıları yayımlanmaktadır.  

Araştırma alanları arasında toplumsal cinsiyet, kadın edebiyatı tarihi, karşılaştırmalı feminist edebiyat, dişil yazı teorileri bulunmaktadır. 
Mert Deniz’in annesidir.  
------
Çimen Günay-Erkol, 23 Kasım 1977’de Ankara’da doğdu.

ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nden 1998 yılında mezun oldu ama stajlar dışında bu mesleği yapmadı.
Suat Derviş üzerine bir tez yazarak 2001 yılında Bilkent Türk Edebiyatı Bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldı. Doktora derecesini 12 Mart romanları üzerine olan teziyle 2008 yılında Leiden Üniversitesi’nin Edebiyat Çalışmaları Bölümü’nden aldı.

Bu çalışma kitaplaştırıldı ve Central European University Press tarafından yayımlanmak üzere kabul edildi.
2008'den beri Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde çalışmakta, Türk Edebiyatı alanında ders vermektedir.
Çeşitli edebiyat dergilerinde yazıları yayımlanan Günay-Erkol, 2010-2012 yılları arasında TÜBİTAK ve ESF tarafından desteklenen “Türkiye’de Kadın Edebiyatı” başlıklı bir araştırma projesi yürütmüştür. 2014 yılından bu yana da “Darbeler ve Edebiyat” üzerine bir proje yürütmektedir.
İlgi alanları arasında toplumsal cinsiyet, erkeklik, bellek, tarihin yazınsallaştırılması ve sakatlık çalışmaları bulunmaktadır. Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ) üyesidir.
Ali Liber'in annesidir.
YORUMLAR
Kullanıcı Adı:
Yorum: