TR  | EN  | DE
ETKİNLİKLER/DUYRULAR

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Hayatta ve Edebiyatta
Ne hissederiz nasıl ifade ederiz
Levent Küey - Akif Kurtuluş
4-5-6 Eylül - Gümüşlük Akademisi, Bodrum


Hayatta ve edebiyatta, neler hissettiğimiz, bu hissettiklerimizi nasıl yaşadığımız ve nasıl ifade ettiğimiz ya da etmediğimiz/edemediğimiz üzerine bir atölye çalışması. Günlük hayattan ve edebiyattan örneklerle. Kuramsal sunumlar ile başlayıp, yeri geldiğinde, psikodrama-sosyodrama teknikleri kullanılarak, tartışmalar ile sürdürülecektir. Atölye hem bazı temel bilgilerin aktarımını hem de atölye sırasındaki duygusal yaşantıları konu edinecektir. 
 
Program:

4 Eylül 2015, Cuma

10:00-12:00
Tanışma ve ön bilgilendirme (2 saat)
- Tanışma (sosyo-drama teknikleri ile) (90 dk.)
- Beklentiler ve yapılacaklar (30 dk.)

14:00-16:00
Temel olgular, kavramlar (2 saat)
- Eski derdimiz: Beden/ruh ikicilliği (bedenin önceliği/psikososyalin üstünlüğü)
- Nedir, ne değildir?: Duygu, düşünce (biliş), davranış, duyu, duygu, heyecan (emosyon)

Edebiyatta ( 45 dk.)
- Edebiyat ve karakter ilişkisi.
-Ruhun edebiyatı - edebiyatın ruhu
Tartışma (30 dk.)

5 Eylül 2015, Cumartesi

10:00-12:00
Temel emosyonlar (2 saat)
Hayatta ( 90 dk.)
- Biyolojik/fizyolojik/bilişsel/duygusal/davranışsal bileşenler
- Duygu-düşünce-davranış: Karşılıklı etkileşimler
Tartışma (30 dk.)

14:00-16:00
Temel emosyonlar (2 saat)
Edebiyatta (90 dk.)
- Karakterle özdeşleşme
- Edebiyatı hayat zannetmek ya da tersi.
Tartışma (30 dk.)

6 Eylül 2015, Pazar

10:00-12:00
Farklı bağlamlarda temel emosyonlar (2 saat)
Hayatta ( 45 dk.)
- Kültürlerarası farklılıklar/örtüşmeler
- Tarihsel/evrimsel değinmeler
Edebiyatta ( 45 dk.)
- "Çok iyi" bir roman okumak.
- Edebiyat ne değildir.
Tartışma (30 dk.)

14:00-16:00
Sonlanış: atölyede neler düşünüldü, neler hissedildi? (2 saat)
Katılımcıların öncesinde yazdıkları kısa metinlerin okunup tartışılması

----

3 gün 4`er saat: toplam 12 saat

Gümüşlük Akademisi Vakfı yararına yapılacak atölye çalışmasının günlük katılım ücreti 50 TL.

*Önceden kayıt yaptırınız.

*Kayıt ve iletişim için:
info@gumuslukakademisi.org
www.gumuslukakademisi.org
0554 345 2991

---
Levent Küey
Tıp Doktoru, Psikiyatri Doçenti

1957 İzmir doğumlu; ilk ve orta öğrenimini Alsancak Gazi İlkokulu, Bornova Anadolu Lisesi (1968-74) ve AFS bursu ile gittiği ABD’de, 1975`de tamamladı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gördü; 1981’de Tıp Doktoru, 1985’de Psikiyatri Uzmanı ve 1989’da Psikiyatri Doçenti oldu; Psikodrama Sosyodrama Grup Psikoterapisi eğitimi gördü. Ankara, Adana ve İzmir’in ardından, 1999’dan beri İstanbul’da yaşıyor; halen İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve serbest psikiyatr olarak çalışıyor.
Temel bilimsel çalışma alanları arasında, ruhsal bozuklukların toplumsal ve kültürel özellikleri, psikopatoloji, depresyon ve anksiyete bozuklukları ve psikoterapisi, kadında depresyon, psikiyatride sınıflandırma ve tanı sorunları ve felsefi yaklaşımlar sayılabilir. Birçok ulusal/uluslararası makale, kitap bölümü ve çevirileri var. Bilimsel dergi editörlüğü yaptı; bilimsel danışma kurulu üyelikleri yürütüyor.
İzmir Tabip Odasi Onur Kurulu üyeliği yaptı; 7 yıl yönetim kurulu üyeliği yaptığı Türkiye Psikiyatri Derneği kurucu üyesi; 1997`de Türk Psikiyatri Dergisi Araştırma Ödülünü aldı. Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Akreditasyon Komitesi üyesi. Avrupa Psikiyatri Birliği ve Dünya Psikiyatri Birliği`nde Psikopatoloji, Sınıflandırma, Ruh Sağlığı Politikaları ve Transkültürel Psikiyatri Bilimsel Çalışma Grupları üyesi, ayrıca, Dünya Psikiyatri Birliği Board üyeliği ve Güney Avrupa Bölge Temsilciliği (2002-2008) yaptı. 
Dünya Psikiyatri Birliği Genel Sekreterliği, Planlama Kurulu başkan yardımcılığı ve bu kuruluşun websitesi ve bülteni editörlüğü görevlerini yürüttü (2008-2014). Halen Avrupa Psikiyatri Birliği Yönetim Kurulu üyesi.
Birçok ulusal/uluslararası bilimsel toplantıda konferans verdi; bu kongrelerin düzenleme ve bilimsel kurullarında görev aldı.

Akif Kurtuluş, 1956 yılında Ankara’da doğdu. Yarın (1981), Edebiyat Dostları (1988) ve Edebiyat Eleştiri (1991) dergilerinin kurucuları arasında yer aldı. Halen Duvar dergisi yayın kurulu üyesi. Yayınlanmış şiir kitapları: Yalan Şiirler (1983), Tören Provası (1989), Kırgınlıklar Galası (1997), Herkes Gitmiş (2005). Herkes Gitmiş’le 2005 yılı Behçet Necatigil Ödülü’nü paylaştı. Ayrıca Harita Metot Defteri (eleştiri ve denemeler, 2000), Romantik Korno (denemeler, metinleri 1998), Politika ve Sanat (araştırma 1999) ve Mihman (İletişim Yayınları 2012). Ece Ayhan’ın Akif Kurtuluş’a mektupları 2011 yılında yayımlandı. (Kardeşim Akif, Dipnot Yayınları). Mihman adlı romanı 2012’de yayımlandı (İletişim Yayınları).
YORUMLAR
Kullanıcı Adı:
Yorum: