TR  | EN  | DE
ETKİNLİKLER/DUYRULAR

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Türker Armaner’le Felsefe Semineri
HEGEL ESTETİĞİ
Gümüşlük Akademisi - Bodrum
24-25-26 Temmuz 2015


Hegel’in estetik alanındaki yaklaşımı; tarih, siyaset, mantık, doğa bilimleri, ontoloji disiplinlerinde geliştirdikleriyle birlikte, felsefi bir sistemin kurucu unsurlarından biri olarak karşımıza çıkar. Kant’ın “estetik yargı” tanımının eleştirisinden başlayarak yapılandırılan bu yaklaşım, on dokuzuncu yüzyılın estetik kuramlar açısından da daha önceki dönemlerden büyük ölçüde kopmuş olduğunun ifadesidir. Hegel’in mimariden başlayarak müziğe ve şiire doğru yükselen hiyerarşik sanat formları, bize mekânsal sanatlardan zamansal sanatlara geçişin temsilini, bilincin özgürleşmesinin estetik alandaki açılımını anlatır. Hegel estetiği, içinde Frankfurt okulunun da bulunduğu pek çok yirminci yüzyıl estetik kuramının üzerinde önemli bir iz bırakmış, etkisi günümüz estetiğinde de sürmektedir.

——

*14.00 - 17.00
Gümüşlük Akademisi Vakfı yararına yapılacak atölyenin günlük katılım ücreti 50 TL.

*Önceden kayıt yaptırınız.

Kayıt ve iletişim için:
info@gumuslukakademisi.org
www.gumuslukakademisi.org
0554 345 2991

YORUMLAR
Kullanıcı Adı:
Yorum: