TR  | EN  | DE
ETKİNLİKLER/DUYRULAR

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Türker Armaner'le Felsefe Semineri
Değişim, Yersizlik, Yabancı Olmak: Felsefi Bir Yaklaşım
13 - 14 Şubat 15.00 – 18.00 

“Yer”siz olmanın var olmanın da imkanını ortadan kaldırdığına dair felsefi yaklaşım, Antikçağ’dan bu yana kabul edilen, reddedilen ama her seferinde üzerinde tartışılmayı gerekli kılan bir varsayım oldu. Yerini değiştiren ya da değiştirmeye mecbur bırakılan bir şeyin aynı kalıp kalmadığı da bu varsayımı izleyen ikinci bir soruya yol açtı. Bu sorulardan yola çıkarak; yeryüzündeki zorunlu hareketliliğin, savaşlar, işsizlik, açlık, toplumsal, siyasal baskılar nedeniyle insanların bir yerden diğerine göçmesinin onları başkalaştırıp başkalaştırmadığı, ulusal sınırların bu dönüşümü nasıl etkilediği, “yabancı” olmanın “yersiz” olmakla eşdeğer tutulup tutulamayacağı, “yabancı”nın kim olduğu, bu seminerin temel konularını oluşturacak. 

——

*300 TL + KDV
*Katılım 12 kişiyle sınırlıdır.
*Önceden kayıt yaptırınız.

*Adres: Beyazgül Cad. Kireçhane gediği sok. 
Numara: 6 / Beşiktaş-Arnavutköy

Kayıt ve iletişim için:
info@gumuslukakademisi.org
www.gumuslukakademisi.org
0554 345 2991 (10.00 - 19.00 saatleri arası...)

YORUMLAR
Kullanıcı Adı:
Yorum: