TR  | EN  | DE
ETKİNLİKLER/DUYRULAR

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

“İstisna, Dil ve Arzu” Abdurrahman Aydın
17 Nisan 2016, 13.00 - 15.00

Agamben, istisna halini, olağan hukuk düzeninin terimleriyle açıklamanın mümkün olmadığı, fakat bir doğa durumu olarak da görülmesi mümkün olmayan bir ‘aralık’ olarak tarif ediyordu. Bu ‘aralığın’ tanımlanması, canlıyı hem hukuka bağlayan hem de ona terk eden ilişkinin tanımlanması için bir önkoşul durumundadır. İstisna mekânı olarak bu aralık, yasanın askıda olduğu mekânlara işaret eder ve bu mekânlarda, insanlar salt biyolojik varlıklara indirgenirler. Salt çıplak hayata indirgenmişliğin en belirgin, fakat aynı zamanda en korkunç örneği, Dr. Roscher’in 1941’de VP’ler (Versuchspersonen – ‘insan-kobaylar’) üzerinde yaptığı deneylerdir. Fakat istisna, kural halini alınca, hukuksal-siyasal sistem de ölümcül bir niteliğe bürünen bir makineye dönüşmektedir. Bu ölümcül makinenin ürettiği istisna mekânları başka türlü yüzeye çıkmasına izin verilmeyecek sapıklığın belirli bir dünyada kabul edilebilir hale geldiği bir mekân sağlayarak yüzeye çıkmasına olanak da tanımaktadır. Bu nedenle biyo-siyasal makineyi aynı zamanda bir arzu makinesi olarak okumak da mümkündür. Bu seminer, Robert Musil’in Genç Törless’ini merkeze alarak, biyo-siyasal makine ile arzu makinesi arasındaki eklemlenmeleri ve bu dolayımla, tanık olduğumuz savaş pornografisinin mantığını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

---

*Adres: Halaskargazi caddesi. Şen Palas Apt. No; 146/6 Şişli _İstanbul
*Süre: 2 saat (konuşma süresi 75 dakika, tartışma 30 dakika, ara 15 dakika)
*Katılımcı sayısı: 50
*Ücret: Lisans öğrencilerine 25 TL, diğer 50 TL
*Önceden kayıt yaptırınız
*Kayıt ve iletişim için:
info@gumuslukakademisi.org
www.gumuslukakademisi.org

---

Abdurrahman Aydın, 1979 Adıyaman doğumlu. Lisansını Hacettepe Üniversitesi Felsefe bölümünde, yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde ve doktorasını da Ege Üniversitesi Felsefe bölümünde tamamladı. Halen Adıyaman Üniversitesi Felsefe bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Ayrıntı Dergi yayın kurulu üyesi.
YORUMLAR
Kullanıcı Adı:
Yorum: