TR  | EN  | DE
ETKİNLİKLER/DUYRULAR

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Üçüncü derimiz - yapılar
 28 Temmuz 2016, 19.00
Gümüşlük Akademisi - Bodrum


Zamanımızın %90’nını geçirdiğimiz yapısal ortamlar en yakın yaşamsal çevremiz. Bu nedenle,  yapılar artık sağlığımızı belirleyen etkenlerin başında geliyor.
Yapı biyolojisi ve ekolojisi, bizi saran ‘üçüncü deri’ olarak da tanımlayabileceğimiz yapıların, insan ve çevre sağlığına olan etkilerini inceleyen bilim dalıdır.

Mimar, yapı biyoloğu And Akman, insan ve çevre sağlığının yapılardan ne düzeyde etkilendiği, bu çerçevede sorunlu yapılara karşılık iyi örneklerin neler olduğuna yer vereceği sunumunda Türkiye Yapı Biyolojisi Enstitüsü’nün bu alandaki çalışmalarını anlatacak.

         Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü

Alman Yapı Biyolojisi ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü partnerliğinde YBE, bilimsel ve tarafsız bilgi paylaşımı, uzmanlaşma ve örnek uygulamaların artmasına yönelik proje geliştirir, rehberlik yapar, eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütür.

         Konuşmacı: Mimar, yapı biyoloğu- And Akman

Yapı biyolojisi ve ekolojisi üzerine 25 yıldır uluslararası akademik ve mimari çalışmalarını sürdüren And Akman, bu alandaki eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi, New York University ve Almanya’da Institut für Baubiologie + Ökologie’de sürdürdü. Almanya’nın Allgau bölgesinde onyedi yıl Lichtblick mimarlık bürosunda uluslararası ekolojik mimari proje ve yapı uygulamaları gerçekleştirdikten sonra 2007 yılında Türkiye'ye dönerek, kurucu ortağı olduğu eds-architecture’da uluslarası mimari proje ile uygulama çalışmalarına devam etmektedir. Yapının insan ve çevre sağlığına etkileri konusunda Türkiye'de farkındalık ve uzmanlığı arttırmak üzere 2015'te Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitü'sünü kuran Akman’ın, uluslararası makaleleri yayımlanmakta, proje dersi hocalığından, üniversite ve konferanslardaki sunumlara, bu alandaki aktif paylaşımları sürmektedir.


Kayıt ve iletişim için:
info@gumuslukakademisi.org
YORUMLAR
Kullanıcı Adı:
Yorum: