TR  | EN  | DE
ETKİNLİKLER/DUYRULAR

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Karl Marx’ın Düşüncesinin Felsefi Temelleri
Türker Armaner

Gümüşlük Akademisi
14-15 Temmuz 2018 (13.00-16.00)

Marx, “Demokritos ile Epikouros’un Doğa Felsefelerindeki Ayrım” başlıklı teziyle 15 Nisan 1841 tarihinde “felsefe doktoru” unvanına layık görülür. Antik Yunan felsefesi üzerine çalışmaları bu iki filozofla sınırlı kalmayan Marx, temel yapıtlarının birçoğunda argümanlarını güçlendirmek için Aristoteles’e atıfta bulunur ve “doğa”ya ilişkin geliştirdiği yaklaşımı, siyasal iktisat kuramlarına getirdiği eleştiriler ile aynı çerçeveye yerleştirir. Marx; Kant, Fichte ve Alman İdealizmi, özellikle de Hegel üzerine yaptığı çözümlemeleriyle “varlık”, “özne-yüklem ilişkisi”, “bilme süreçleri”, “devlet”, “mülkiyet”, “yabancılaşma”, “diyalektik”, “bilinç” ve başka pek çok kavramı  “ontoloji”, “epistemoloji”, “siyaset felsefesi”, “hukuk felsefesi” disiplinlerinde ele alır. Bu seminerlerde, doğumunun 200. yılında  Karl Marx düşüncesini hazırlayan felsefe metinlerini konuşacağız.Gümüşlük Akademisi Vakfı yararına yapılacak atölyenin günlük katılım ücreti 80 TL.

*Önceden kayıt yaptırınız.
info@gumuslukakademisi.org
0252 3944301
YORUMLAR
Kullanıcı Adı:
Yorum: