TR  | EN  | DE
ETKİNLİKLER/DUYRULAR

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Türkçe Feminist Edebiyata Ulusötesi Bakışlar
Senem Timuroğlu
1-2 Eylül, 17:00-20:00
Gümüşlük Akademisi, Bahçe


Bu atölyede, feminist edebiyat teorisi etrafında, edebiyat kurumuna eleştirel bir gözle bakarken, Türkçe feminist edebiyatı, ulusal sınırların ötesinde dünya edebiyatı içerisinde konumlandıracağız.
Bu bağlamda 19. yüzyıldan günümüze Avrupa ve Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunmuş kadın yazarların yapıtlarını karşılaştırarak değerlendireceğiz.

1. Gün
Edebiyat Nedir? Feminizm, Feminist Edebiyat Eleştirisi Nedir?

 
Kadın Feminist Bilinçle Okumaya Başlarsa: Simone de Beauvoir (İkinci Cins), Kate Millett
(Cinsel Politika); Sandra M. Gilbert, Susan Gubar (Tavanarasındaki Deli Kadın)
Kadın Yazarsa: “İmge”den “İmleyen”e Dönüşüm; ‘Evdeki Melek’i Öldürmek: Virginia
Woolf (“Kadınlar İçin Meslekler”; Kendine Ait Bir Oda)
Yeni Bir Dil Arayışı: Dişil Dil “Écriture Féminine”: Hélène Cixous (“Medusa’nın
Kahkahası”)
 Ulusötesi (Transnasyonal) Feminist Yöntem ve Edebiyata Ulusötesi (Transnasyonal)
 Yaklaşım

2. Gün
Avrupa/Osmanlı Kadın Hareketinin Tarihsel Bağlamı

Kadınların Ataerkil Başkaldırışlarından Doğan Edebiyat; Kadınlar Aşk’ı Yazarsa:
Jane Austen, Gurur ve Önyargı, Charlotte Bronte Jane Eyre, George Sand Indiana. Fatma Aliye (1862-1936), Muhadarat Histerinin Alanından Kadın Aklın Egemenliğine: Aşkımdan Ölmüyorum!
Halide Edip Adıvar (1884-1964), Handan
Suat Derviş (1905-1972): Gönül Gibi Aşkın Bin bir Hali: Karanlıkta Kalan Ulvi ve Kudretli Küçüklükler
1950’lerden 1980’lere Avrupa/Türkiye’de Kadın Hakları mücadelesi Dünyada Erken Bir Dişil Edebiyat, Türkçenin Feminist Hali:
Leyla Erbil (1931- 2013): Medusa ile Yüzleşme, Abis’e Yolculuk
Sevgi Soysal (1936-1976): Tante Rosa I Love You; Dişil Kahkahanın Zaferi


Seminere Katılmadan Önce Öneri Okuma Listesi :
Jane Austen, Gurur ve Önyargı
Charlotte Bronte, Jane Eyre
George Sand, Indiana
Fatma Aliye- Muhadarat
Halide Edip Adıvar- Handan
Suat Derviş- Gönül Gibi
Leyla Erbil- Hallaç
Sevgi Soysal- Tante Rosa- Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu

—-
*Gümüşlük Akademisi Vakfı yararına yapılacak seminerin katılım ücreti günlük 25 TL.

*Önceden kayıt yaptırınız.

*Kayıt ve iletişim için:
info@gumuslukakademisi.org
www.gumuslukakademisi.org
0252 3944301

YORUMLAR
Kullanıcı Adı:
Yorum: