TR  | EN  | DE
ETKİNLİKLER/DUYRULAR

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Deneysel Yazım Atölyesi
kolaylaştırıcı
mustafa sütlaş
17-21 eylül, 10:30 - 13:30 “düşünceler, fikirler yazıya dökülünce ölürler, 
ancak birisi onları okuyunca yeniden doğarlar”
platonamaç: 
okuma ve yazmanın, özünde birlikte gerçekleştiğinden hareketle yazma konusunda genel olarak benimsenin düşüncelerin ve ezberlerin bozulmasına yönelik bir çalışmadır.

uygulama: 
* farklı araç, gereç ve yöntemlerle simge-imge-anlam-düşünce-ifade konusunda uygulamalar ve birlikte yazma ve onlar üzerine konuşma değerlendirme pratikleri gerçekleştirilecektir.
* beş gün boyunca üçer saatten, toplam 15 saat sürecek etkinlik sonunda katılımcılar eğer isterlerse atölye boyunca konuşulanlardan yola çıkarak birlikte ya da kendi başlarına bir yazınsal denemeyi elektronik ortam ve farklı zamanlardaki buluşmalarla gerçekleştireceklerdir.
* atölyenin maksimum katılımcı sayısı sekiz kişi olacaktır.
* katılım bedeli beş günlük atölyenin tümü için kişi başı ....  tl.dir. temel konu başlıkları:
okuma ve yazmaya dair algı, düşünce ve uygulamalar
yazmanın matematiği ve estetiği
simge-imge-anlam-algı-ifade pratikleri
yazımın temel unsurları
bir edebi metnin temel unsurları; karakter, olay, zaman, geçmiş gelecek, ritm, ses, müzik, dil, ifade biçimleri
edebi metin türleri ve farklı örneklerin oluşturulması 
metin okuma-değerlendirme-yorum-yeniden yazma

uygulama ve akış:

1. gün: (3 saat)
a) genel giriş/sunum:
okuma ve yazma üzerine kısa bir konuşma ve tartışma:
yazma ve yazıya dair algılarımız düşüncelerimiz ne?
hangi duygularımızı etkiliyor?
nasıl tepkiler veriyoruz?
b) yazma üzerine: yazmanın matematiği
ses, ritm, müzik, =>anlam
yineleme, karşıtını söyleme =>anlam
bölümleme (bölüm/kısım; giriş/gelişme/sonuç)  =>anlam
simetri/denge =>anlam

2. gün (3 saat)
a) yazma üzerine:  yazmanın dinamiği
söz, sözcük, =>anlam
sözcüğü türetmek, anlamı çoğaltmak, 
cümleyi biçimlendirmek, 
dolaylı, metaforik ifade
b) yazma üzerine: yazmanın estetiği
biçimin görselliği
biçimin anlamı
anlamın görselliği

3. gün (3 saat)
a) simgeleri bellekte oluşturmak, ilişkilerini kurmak, kurgu: 
b) birlikte serbest metin oluşturma 

4. gün: (3 saat)
a) metinlerin ve anlamın değişimi 
b) farklı okumalar, farklı metinler oluşturma
c) bir müzikten anlamlı bir metin çıkarma, müziği anlamlandırma
d) fotoğraf/görüntüden yola çıkarak bir öykü/metin oluşturma. 

5. gün: (3 saat)
a) bir karakter oluşturma
b) bir metinden başka bir metin oluşturma,
c) bir metnin/hikâyenin devamının/başlangıcının yazılması
d) bir tema/sözcük/kavramdan yola çıkarak farklı metinler/hikâyeler yazma
e) bir anı/deneyim/olayın yazımı, hikâye edilmesi
f) toplu değerlendirme, sonraki dönemin planlanması 

---

Gümüşlük Akademisi Vakfı yararına yapılacak atölyenin beş günlük katılım ücreti 200 TL.

Kayıt için:
info@gumuslukakademisi.org

YORUMLAR
Kullanıcı Adı:
Yorum: