TR  | EN  | DE
ETKİNLİKLER/DUYRULAR

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

İsmail Gezgin’le Beden ve Arkeoloji
Mitolojiden Sanata

27-28-29 Ekim, 12:00 - 15:00
Gümüşlük Akademisi - Bahçe


İnsan elbette bedeni olan tek canlı değil ama bedenini bu denli problem haline getiren yegane varlıktır. Doğanın içine bir yaşam formu olarak düştüğünden beri bedeni üzerinden bir kimlik edinmeye çalıştıkça onu bir savaş alanına döndürmüş, kendi yarattığı iktidarın dönemsel işgaline uğramıştır. Nihayetinde insan, içinde yaşadığı bu mekana dair iktidarını kaybetmiştir. İnsan yaşamı, bedenle beden üzerindeki tasarruf sahipleri arasında bir mücadeleye dönüşmüştür.
Bu derste, Tanrı’nın yeryüzündeki suretinden, suretin bedenlendiği sanata; Olympos’un bedensiz varlıklarının görünür dünyada mesken tuttuğu bedenlere ve insan zihnindeki tasarımlarına; aslın suretinden suretin mimesisine figüratif sanatın izinde bir gezintiye çıkacağız. Bedenin aidiyet probleminden hareketle sanat, toplum, sanatçı, izleyen göz ve sanat yapan elin bedeni; “Pygmalion düşü”nün beden öte kökeni... Kâh bir bedendeki imgenin kâh bir imgedeki bedenin antikçağdaki izlerini süreceğiz.

Birinci gün: İnsan yaşamının dünyaya düştüğü andan günümüze doğru antropolojik bir perspektifle bedenin seyri, insan yaşamının arkeolojisi.

İkinci gün: Kendini yaratan insanın, bir sanat nesnesi olarak bedenine bakarak görünmeyenler üzerine bir tartışma. 

Üçüncü gün: “Benim bedenim benim kararım” mıdır?

——


Gümüşlük Akademisi Vakfı yararına yapılacak atölyenin günlük katılım ücreti 80 TL, üç gün 240 TL.

*Önceden kayıt yaptırınız.
info@gumuslukakademisi.org
YORUMLAR
Kullanıcı Adı:
Yorum: